Leverandør scenemaskineri

Den Nationale Scene har etter en omfattende anskaffelsesprosess valgt det nederlandske selskapet BEO Trekwerk som sin leverandør av nytt scenemaskineri.

Bilde fra annet prosjekt som BEO Trekwerk har utført.

23. juni 2024

Anskaffelser

Dette er den desidert største utstyrsanskaffelsen i Moderniseringsprosjektet, og er en viktig premissgivende leveranse i prosjektet.

Avtalen med BEO Trekwerk omfatter over- og under scenemaskineri på Store Scene og i Teaterkjelleren, inkludert ny dreieskive, diverse løfteplattformer med mer.

Kontraktsform er NS8407 – Totalentreprise – og inkluderer design, produksjon med fabrikktesting, transport, installasjon, igangkjøring, opplæring og overlevering til brukerne.

Kontraktsverdien er på 125 millioner norske kroner, i tillegg er det fremforhandlet en service-/vedlikeholdsavtale.

 

Bilde fra annet prosjekt som BEO Trekwerk har utført.