Spørsmål og svar

Moderniseringen av teateret

DNS har i mange år hatt et stort behov for oppussing og oppgradering, og i 2021 fikk DNS et tilskudd av Kulturdepartementet på 664 millioner kroner til å bevare og modernisere teaterbygningen på Engen. Prosessen er i gang, nye prøvesaler og nærverksted er etablert i teaterbygget, mens verksteder, lager og deler av administrasjonen er flyttet til nye moderne lokaler i Simonsviken på Laksevåg. https://dns.no/et-teater-for-fremtiden/  
 

Nå skal den fredede bygningen på Engen gjøres mer funksjonelt, utformes universelt og etterlates sterkere for fremtiden. I oppussingsperioden stenges teaterbygget for publikum, og forestillingene vil bli spilt på andre scener i byen. Ansatte på teateret som har sin daglige arbeidsplass på Engen, flytter i denne perioden til DNS sine lokaler i Simonsviken. 

 

Les mer og hold deg oppdatert om moderniseringsprosessen her: https://modernisering.dns.no/  

Fra mai 2025 til sommer 2026.

Det skal legges til rette for kunstnerisk utvikling i teaterbygningen med skifte av sceneteknisk utstyr og forbedrede løsninger, med dette skal det skapes et moderne og funksjonelt teater for nye tiders teateropplevelser for publikum. Et av de større arbeidene blir skifte til nytt scenemaskineri på Store Scene.
 

Det blir oppgradering av publikumsfasiliteter med publikumsheis og bedre universell utforming, noe som gjør teateret bedre tilgjengelig for publikummere med funksjonsnedsettelse. 

 

Oppussingsarbeidet vil i perioder medføre noe støy rundt bygget. Gangveier gjennom teaterparken kan i perioder bli avsperret for å gi plass til nødvendig utstyr og maskiner.

Forestillinger

DNS skal spille teater også når vi pusser opp. Publikum kommer til å kunne oppleve DNS sine  forestillinger og skuespillere på ulike scener i byen. Program og steder vil bli sesonglansert i god tid før premierer. 

Det vil komme mer informasjon om dette etter hvert som vi lanserer spillesteder og forestillinger. 

Vi kommer til å ha teatertilbud til elever og skoler, men på ulike steder og med ulike konsepter. 

Billetter og priser

Informasjon om billetter blir lagt ut på dns.no når vi nærmer oss lansering av høstprogrammet for 2025, det vi si mai 2025. 

Prisene varierer fra scene til scene på DNS, og det vil det også gjøre når vi spiller på andre scener.  

Informasjon om årskort vil bli lagt ut på dns.no i november/desember 2024. 

Kontakt

Om billetter og forestillinger: dns@dns.no eller 55 60 70 80 .