Store scene

Åpner dørene for publikumsinnspill

De åtte trofaste publikummerne som stiller opp til workshop på DNS en helt vanlig onsdag i oktober, er nok over gjennomsnittlig interesserte i scenekunst. Nå har de fått dele sine tanker om moderniseringen av teateret.

WORKSHOP: Mange ønsket å være med på workshopen. Det viser hvor stort engasjementet er blant DNS-publikummet.

23. oktober 2023

Universell utforming

  • Prosjektledelsen er opptatt av å lytte til alle som bruker teateret og inviterte publikum til å komme med sine innspill til Moderniseringsprosjektet. 
  • Interessen var stor med nesten 180 publikummere som ønsket å bruke fritiden sin på å gi tilbakemeldinger om hva de mener bør hensyntas i prosessen. 
  • 8 deltakere fikk plass. - En fin gjeng som viste ekte engasjement og vi fikk en god diskusjon. Jeg synes det overgikk alle forventninger, sier prosjektleder Jørn Eirik Pettersen.

Interessen blant publikum for å bidra med innspill til moderniseringen av DNS, er overveldende. Et døgn etter at nyhetsbrevet med invitasjonen var sendt ut, hadde nesten 180 publikummere tilbudt seg å bruke fritiden sin på å gi tilbakemeldinger om hva de mener bør tas vare på og hvilke funksjoner som kan forbedres ved teaterbygget. Det vitner om at det er mange som har meninger om og omsorg for teateret. Dessverre var det bare plass til åtte deltakere.

Viktig lyttepost
– Det sier mye om engasjementet i Bergen. Det er første gang meg bekjent at vi har prøvd å nå publikum på denne måten. Dette fantastiske teateret står veldig sterkt her i regionen, sier prosjektleder Jørn Eirik Pettersen som presenterte prosjektet sammen med teatersjef Solrun Toft Iversen og byggherreombud Henning Seyffarth.

– Vi sitter ikke med alle svarene selv. Derfor er publikum en viktig lyttepost for oss, og det er åpenbart mange som har et stort hjerte for teateret. I moderniseringen av DNS legger vi stor vekt på brukermedvirkning internt. Å invitere publikum inn er en naturlig del av ambisjonen vår om å videreføre brukermedvirkningen til eksterne grupper, sier Jørn Eirik.

Relevant
Er det mulig å gjøre noe med publikumsinngangen til Lille Scene? Er det god nok lydisolering mellom Store Scene og Teaterkjelleren? Blir det også tatt hensyn til hørselshemmede når teateret skal få universell utforming? Kan akustikken i foajeen gjøres bedre? Og er det mulig å få et større utvalg av alkoholfrie drikker i restauranten?

Dette er bare et lite utvalg av spørsmålene som ble bragt til torgs. Prosjektet er ennå ikke kommet så langt at alle kunne besvares presist, men innspillene er relevante og blir tatt med videre i prosessen.

– Det var en fin gjeng som viste ekte engasjement, og vi fikk en god diskusjon. Jeg synes det overgikk alle forventinger. Vi er veldig takknemlige, sier Jørn Eirik.

Billettluken engasjerer
Med hensyn til det som er verd å ta vare på, er alle deltakerne skjønt enige om at det sosiale er en viktig tilleggsdimensjon ved teaterbesøket. DNS må gjerne få bedre komfort, men det må ikke gå på bekostning av stilen. Helheten må bevares, for vi er i et teater og ikke i en kinosal. Og ikke minst må det lille billettkontoret på teateret bestå, og gjerne få en mer fremtredende posisjon. Det er den som gjøre det til et teater!

En kinosal kommer DNS ikke til å bli. Det kan Jørn Eirik love, og han kan love en ting til.

– Setene kommer til å bli bedre!