DNS – et teater for alle

DNS har i mange år hatt stort behov for oppussing. Nå skal teaterbygningen på Engen moderniseres og rustes opp for å produsere teaterkunst av ypperste klasse i fremtiden.

Kulturdepartementets tilskudd på 664 millioner kroner til Moderniseringsprosjektet skal benyttes til å legge bedre til rette for kunstnerisk utvikling i teaterbygningen på Engen og samtidig sørge for universell utforming og bedre lokaler for både publikum og ansatte.

 
 
 
 

Jørn Eirik
Pettersen

Jørn Eirik Pettersen har det overordnede ansvaret for Moderniseringsprosjektet.

Pettersen har ledererfaring fra private og offentlige virksomheter, primært innen prosess- og prosjektledelse samt anskaffelser og kontraktstyring. Han kommer fra stillingen som innkjøpssjef ved Den Norske Opera & Ballett.

jep@dns.no

 
 

Fakta:
Moderniserings-
prosjektet

I 2020 fikk DNS innvilget investeringstilskudd fra ordningen om Nasjonale kulturbygg. 

Tilskuddene til nasjonale kulturbygg skal bidra til bygninger og lokaler for institusjoner og tiltak med en nasjonal oppgave, en landsomfattende funksjon eller en viktig landsdelsfunksjon.

Formålet med prosjektet er å skape et moderne teater for de kommende 50 årene med forsvarlig drift, gode arbeidsforhold iht HMS forskrifter, i et teaterhus som gjennom universell utforming skal kunne ta imot publikum og ansatte med nedsatt funksjonsevner.

DNS skal moderniseres, med nye tekniske muligheter knyttet til scenekunsten, oppdatert universell utforming og bedre komfort og fasiliteter for de besøkende.

Den Nationale Scene AS skal selv være byggherre og ansvarlig for byggeprosjektet.

I en periode vil teateret være stengt, og forestillingene vil spilles andre steder.

Tilskuddet til Moderniseringsprosjektet har en ramme på 664 millioner kroner.

Prosjektet ble etablert i 2021 og er planlagt avsluttet i løpet av 2026.

 
 

Nyheter

 
 

· Nyheter

Tidenes sceneskifte på DNS

Moderniseringsprosjektet har nådd en viktig milepæl: Anskaffelse av et nytt scenemaskineri.Dette blir en svært utfordrende og omfattende oppgave. Maskineriet skal plasseres i de tilstøtende rommene, og alt må tilpasses de trange rammene i det verneverdige bygget.Historisk bakgrunnMye av det scenetekniske har historie tilbake til 1930. Da var det brann i teatret, og deretter ble det

hans@mannheimer.no

· Nyheter

Planene begynner å ta form

Ingen forslag er foreløpig vedtatt, men skissen av et modernisert DNS begynner å ta form på tegnebrettet. På et husmøte for alle ansatte orienterte teatersjef Solrun Toft Iversen, HR-sjef Cathrine Halstensen, prosjektleder Jørn Eirik Pettersen og byggherreombud Henning Seyffarth om status for teateret og Moderniseringsprosjektet. Krevende prosessProsjektledelsen har en god dialog med huseierne og andre

hans@mannheimer.no

· Nyheter

Ønsker relevant teater for alle aldersgrupper

– Vi ønsker at publikum skal oppleve at det som er et «museum» på utsiden, huser et moderne og allsidig teater. Tormod Løvold (52) er den som taler skuespillernes sak i Moderniseringsprosjektet, og han har mange tanker om teatret når det en gang åpner dørene i ny utgave. – Vi må skape et tilbud som

hans@mannheimer.no

· Nyheter

Tidenes sceneskifte på DNS

Moderniseringsprosjektet har nådd en viktig milepæl: Anskaffelse av et nytt scenemaskineri.Dette blir en svært utfordrende og omfattende oppgave. Maskineriet skal…

hans@mannheimer.no

· Nyheter

Planene begynner å ta form

Ingen forslag er foreløpig vedtatt, men skissen av et modernisert DNS begynner å ta form på tegnebrettet. På et husmøte…

hans@mannheimer.no

 
 

Teaterbygningen på Engen

Den Nationale Scene åpnet i 1909, men har røtter som strekker seg helt tilbake til 1850, da Det norske Theater ble opprettet som det første nasjonale teatret i Norge med norsk scenespråk.

I 1909 flyttet Den Nationale Scene inn i teaterbygningen på Engen tegnet av Einar Oscar Schou. DNS åpnet 19. februar 1909 med forestillingen Erasmus Montanus av Ludvig Holberg, med blant andre Kong Haakon VII i publikum.

Historisk bilde av Den nationale scene

Allerede i 1913 var det behov for å utvide teateret, og Det dramatiske Selskap kjøpte da Ekserserhuset i Jonsvollgaten for å bruke det til lagerlokale. I 1920 ble det bygget et tilbygg mot Teatergaten i nordvest.

Teateret er i dag regnet som et av Norges fremste eksempler på monumentalbygninger i jugendstil. Gjennom årene har bygningen gjennomgått store forandringer, påbygging, ombygging, restaurering og sceneteknisk modernisering.

Teaterkjelleren åpner i 1982 med plass til 200 publikummere.

I 2001 ble salongen til hovedscenen tilbakeført til samme stil som da teatret sto ferdig. Anlegget hadde forbilder fra Wien ut fra den daværende trenden med Gesamtkunstwerk der fasade, interiør og omgivelser utgjør en helhet. Innenfor denne tradisjonen er teaterbygningen på Engen et frittstående kunstverk som skal kunne betraktes fra alle sider.

Salen, foajeen og vestibylen fikk mindre ødeleggelser under andre verdenskrig, og ble gjenoppbygd etter nye tegninger av Einar Oscar Schou. Først i 2001 ble bygningen ført tilnærmet tilbake til sin opprinnelige form. Bygningen ble fredet i 1993.

I 1993 ble DNS et rent statlig aksjeselskap og eies nå av Kulturdepartementet, Vestland fylkeskommune og Bergen kommune.