DNS – et teater for alle

DNS har i mange år hatt stort behov for oppussing. Nå skal teaterbygningen på Engen moderniseres og rustes opp for å produsere teaterkunst av ypperste klasse i fremtiden.

Kulturdepartementets tilskudd på 664 millioner kroner til Moderniseringsprosjektet skal benyttes til å legge bedre til rette for kunstnerisk utvikling i teaterbygningen på Engen og samtidig sørge for universell utforming og bedre lokaler for både publikum og ansatte.

 
 
 
 

Jørn Eirik
Pettersen

Jørn Eirik Pettersen har det overordnede ansvaret for Moderniseringsprosjektet.

Pettersen har ledererfaring fra private og offentlige virksomheter, primært innen prosess- og prosjektledelse samt anskaffelser og kontraktstyring. Han kommer fra stillingen som innkjøpssjef ved Den Norske Opera & Ballett.

jep@dns.no

 
 

Fakta:
Moderniserings-
prosjektet

I 2020 fikk DNS innvilget investeringstilskudd fra ordningen om Nasjonale kulturbygg. 

Tilskuddene til nasjonale kulturbygg skal bidra til bygninger og lokaler for institusjoner og tiltak med en nasjonal oppgave, en landsomfattende funksjon eller en viktig landsdelsfunksjon.

Formålet med prosjektet er å skape et moderne teater for de kommende 50 årene med forsvarlig drift, gode arbeidsforhold iht HMS forskrifter, i et teaterhus som gjennom universell utforming skal kunne ta imot publikum og ansatte med nedsatt funksjonsevner.

DNS skal moderniseres, med nye tekniske muligheter knyttet til scenekunsten, oppdatert universell utforming og bedre komfort og fasiliteter for de besøkende.

Den Nationale Scene AS skal selv være byggherre og ansvarlig for byggeprosjektet.

I en periode vil teateret være stengt, og forestillingene vil spilles andre steder.

Tilskuddet til Moderniseringsprosjektet har en ramme på 664 millioner kroner.

Prosjektet ble etablert i 2021 og er planlagt avsluttet i løpet av 2026.

 
 

Nyheter

 
 

· Nyheter

Vil skape et åpent hus for alle

Teatersjef Solrun Toft Iversen har ambisjoner om at moderniseringen av DNS skal gjøre teateret til et åpent hus for alle. Men først gleder hun seg til å komme ut av komfortsonen. – Alle mine kunstneriske ambisjoner begynner med fellesskap. Det handler om å dele opplevelser. Moderniseringen gir oss anledning til å stoppe opp og tenke

einar@mannheimer.no

· Nyheter

Ønsker å skape lagfølelse

Prosjektleder Jørn Eirik Pettersen har ansvar for moderniseringen av DNS. Den jobben klarer han ikke uten å involvere alle ansatte. – For å lykkes med Moderniseringsprosjektet er vi avhengige av de ansattes erfaring og kunnskap, og ikke minst innspill. Det er de som kjenner huset og vet hvor skoen trykker. Derfor har jeg involvert de

einar@mannheimer.no

· Nyheter

Stort hjerte for teateret

De ansatte på kostymeavdelingen har hatt det utfordrende under og etter flyttingen til Simonsviken. Men kostymegjengen har et stort hjerte for teateret og stor tro på at moderniseringen er en historisk mulighet til å skape noe helt spesielt. – Frem til 2022 var alle samlet i teaterbygningen. Vi har nå behov for gode ordninger for

einar@mannheimer.no

· Nyheter

Tid for kreativitet

Moderniseringsprosessen vil kunne bane vei for nye konsepter og kreative løsninger. Det mener markedssjef Helga Magnussen ved DNS som går en utfordrende tid i møte. – De store tingene, dreiescenen og slikt, overlater vi til ekspertene. For oss er hensynet til publikum det aller viktigste, og vi ser frem til at moderniseringen vil gi teateret

einar@mannheimer.no

· Nyheter

God informasjon er avgjørende

– Informasjon og inkludering er helt avgjørende for at Moderniseringsprosjektet skal bli vellykket. Det sier Lena Innbjør Riisnes, hovedverneombud ved DNS. – Jeg har stor tillit til ledelsen for Moderniseringsprosjektet som har informert godt fra første stund. Hver avdeling og alle som jobber der må føle seg sett og hørt, og da trengs det transparent

einar@mannheimer.no

· Nyheter

Stort hjerte for teateret

De ansatte på kostymeavdelingen har hatt det utfordrende under og etter flyttingen til Simonsviken. Men kostymegjengen har et stort hjerte…

einar@mannheimer.no

· Nyheter

Tid for kreativitet

Moderniseringsprosessen vil kunne bane vei for nye konsepter og kreative løsninger. Det mener markedssjef Helga Magnussen ved DNS som går…

einar@mannheimer.no

· Nyheter

God informasjon er avgjørende

– Informasjon og inkludering er helt avgjørende for at Moderniseringsprosjektet skal bli vellykket. Det sier Lena Innbjør Riisnes, hovedverneombud ved…

einar@mannheimer.no

 
 

Teaterbygningen på Engen

Den Nationale Scene åpnet i 1909, men har røtter som strekker seg helt tilbake til 1850, da Det norske Theater ble opprettet som det første nasjonale teatret i Norge med norsk scenespråk.

I 1909 flyttet Den Nationale Scene inn i teaterbygningen på Engen tegnet av Einar Oscar Schou. DNS åpnet 19. februar 1909 med forestillingen Erasmus Montanus av Ludvig Holberg, med blant andre Kong Haakon VII i publikum.

Historisk bilde av Den nationale scene

Allerede i 2013 var det behov for å utvide teateret, og Det dramatiske Selskap kjøpte da Ekserserhuset i Jonsvollgaten for å bruke det til lagerlokale. I 1920 ble det bygget et tilbygg mot Teatergaten i nordvest.

Teateret er i dag regnet som et av Norges fremste eksempler på monumentalbygninger i jugendstil. Gjennom årene har bygningen gjennomgått store forandringer, påbygging, ombygging, restaurering og sceneteknisk modernisering.

Teaterkjelleren åpner i 1982 med plass til 200 publikummere.

I 2001 ble salongen til hovedscenen tilbakeført til samme stil som da teatret sto ferdig. Anlegget hadde forbilder fra Wien ut fra den daværende trenden med Gesamtkunstwerk der fasade, interiør og omgivelser utgjør en helhet. Innenfor denne tradisjonen er teaterbygningen på Engen et frittstående kunstverk som skal kunne betraktes fra alle sider.

Salen, foajeen og vestibylen fikk mindre ødeleggelser under andre verdenskrig, og ble gjenoppbygd etter nye tegninger av Einar Oscar Schou. Først i 2001 ble bygningen ført tilnærmet tilbake til sin opprinnelige form. Bygningen ble fredet i 1993.

I 1993 ble DNS et rent statlig aksjeselskap og eies nå av Kulturdepartementet, Vestland fylkeskommune og Bergen kommune.