Taket på Den nationale scene

Dyktige og erfarne partnere

Vi har fått på plass viktige samarbeidspartnere for et vellykket moderniseringsprosjekt. 

Taket på Den nationale scene

20. mars 2023

Universell utforming

I 2020 fikk DNS innvilget investeringstilskudd fra ordningen om Nasjonale kulturbygg.

Tilskuddene til nasjonale kulturbygg skal bidra til bygninger og lokaler for institusjoner og tiltak med en nasjonal oppgave, en landsomfattende funksjon eller en viktig landsdelsfunksjon.

Formålet med prosjektet er å skape et moderne teater for de kommende 50 årene med forsvarlig drift, gode arbeidsforhold iht HMS forskrifter, i et teaterhus som gjennom universell utforming skal kunne ta imot publikum og ansatte med nedsatt funksjonsevner.

DNS skal moderniseres, med nye tekniske muligheter knyttet til scenekunsten, oppdatert universell utforming og bedre komfort og fasiliteter for de besøkende.

Den Nationale Scene AS skal selv være byggherre og ansvarlig for byggeprosjektet.

I en periode vil teateret være stengt, og forestillingene vil spilles andre steder.

Tilskuddet til Moderniseringsprosjektet har en ramme på 664 millioner kroner.

Prosjektet ble etablert i 2021 og er planlagt avsluttet i løpet av 2026.

Et prosjekt som skal gjøre DNS til et åpent og tilgjengelig hus for alle, med bedret komfort og rom for store kunstneriske opplevelser.

Dette krever dyktige og erfarne eksperter, og alle fagrådgiverne som er tildelt kontrakter i Moderniseringsprosjektet har dokumentert langt og bred erfaring innen sine fagfelt.

Kontrakter med fagrådgivere er tildelt:

  • b+b arkitekter AS, Bergen
  • HLM Arkitektur, Bergen
  • Dr. Techn. Olav Olsen AS, Lysaker
  • Sweco Norge, Bergen
  • Multiconsult Norge AS, Bergen
  • COWI AS
  • AIX Arkitekter