Mann med mørkt kort hår og høyt hårfeste. Brune øyne. Lys skjorte under mørk jakke. Grønn bakgrunn. Portrettfoto.

Et tydelig løft for teateret

Styret på Den Nationale Scene har det øverste ansvaret for driften og utviklingen av teateret. Leder av styreutvalget Roy-Eddy Lie er spesielt opptatt av hvordan Moderniseringsprosjektet vil bidra til bedre arbeidsforhold på huset.

Leder av styreutvalget på DNS, Roy-Eddy Lie.

15. mai 2023

Universell utforming

  • Leder av styreutvalget på DNS, Roy-Eddy Lie, er opptatt av hvordan Moderniseringsprosjektet vil bidra til bedre arbeidsforhold på huset.
  • Han trekker også frem universell utforming som spesielt viktig, både for publikum og for ansatte.
  • Han tror at moderniseringen kommer til å påvirke den kunstneriske kvaliteten på sikt. Hensikten er blant annet å gi regissørene og skuespillerne et utvidet handlingsrom gjennom forbedringer av lyd, lys og andre tekniske installasjoner.

– Styret i DNS skal bestå av personer med variert kompetanse. Min bakgrunn fra privat næringsliv og eiendomsbransjen har gjort at jeg blant annet har kunnet gi råd om organiseringen av prosjektet, sier han.

Roy-Eddy er eiendomssjef i Lie-gruppen, et familieforetak som forvalter fiskerettigheter, utvikler eiendommer og har ulike virksomheter innen service og handel.

Moderniseringsprosjektet vil ha mye å si for å ivaretagelsen av arbeidsforholdene for dem som jobber på huset. – Teater er jo en eldgammel kunstform som DNS skal ivareta, men samtidig er vi avhengige av at den kan få rammer til å utvikles i en mer moderne form. Det krever helt andre arbeidsforhold enn en hundre år gammelt bygning kan romme.

Han trekker også frem universell utforming som spesielt viktig, både for publikum og for ansatte. – Alle skal ha mulighet til å gå på teater i dag, og det stilles helt andre krav til å legge til rette for deltagelse i arbeidslivet, sier han.

Roy-Eddy tror at prosjektet vil sette større krav styrets arbeid i ombyggingsperioden. – Vi må følge selve ombyggingsprosessen tett, samtidig som det blir helt andre forhold enn det vi er vant med når det kommer til økonomi og arbeidsforhold for de ansatte. Det gir oss et ekstra ansvar for å ivareta huset og dem som jobber her. Heldigvis har vi fått en veldig kompetent prosjektleder i Jørn Eirik Pettersen, og vi er glade for at han tok på seg denne jobben.

Planen er blant annet å øke tilgjengeligheten og graden av universell utforming. Hvordan vil publikum merke dette når nye DNS står klart?

– Vi håper at bygget blir enklere og bedre for publikum på en subtil måte – uten at man nødvendigvis merker en stor endring. Vi er opptatt av å beholde teaterets sjel, samtidig som det vil innebære forbedringer i publikumsarealene.

Han tror at moderniseringen kommer til å påvirke den kunstneriske kvaliteten på sikt.

Hensikten er blant annet å gi regissørene og skuespillerne et utvidet handlingsrom gjennom forbedringer av lyd, lys og andre tekniske installasjoner. – Det vil gi dem flere valgmuligheter som i sin tur vil bidra til å heve et allerede skyhøyt kunstnerisk nivå, sier han.

Kulturdepartementet har bevilget 664 millioner kr til dette prosjektet gjennom investeringstilskudd fra ordningen om Nasjonale kulturbygg. Roy-Eddy er tydelig på at det sier noe om DNS sin posisjon som et nasjonalt teater. – Jeg tenker at det sender et tydelig signal om at teateret er veldig viktig på nasjonalt nivå. Det oppleves som en skikkelig verdsettelse av teateret og det arbeidet som gjøres her, avslutter han.