Møte om universell utforming

En omfattende forbedring av teaterbyggets universelle utforming (UU) er en helt sentral ambisjon i moderniseringsprosjektet til DNS. Prosjektledelsen er svært opptatt av å få en god og reel brukermedvirkning, og inviterte derfor sentrale interesseorganisasjoner og brukere til et eget møte om utfordringer og muligheter mandag 22. april. 

Gruppen mennesker som besøkte DNS for å snakke om universell utforming.
Møtedeltakerne fra de ulike interesseorganisasjonene sammen med prosjektledelsen, rådgivere og teatersjef.

25. april 2024

Universell utforming

En del av Moderniseringsprosjektet er gi DNS oppdatert universell utforming, og prosjektledelsen inviterte 22. april sentrale interesseorganisasjoner og brukere til et eget møte.

Fremkommelighet er viktig, og på møtet ble det lagt frem tre ulike «caser» eller løsninger for hvordan publikum kommer til de tre ulike scenene.

I tillegg til orientering ble det også åpnet opp for tilbakemeldinger og spørsmål på sluttet av møtet.

Til stede var representanter fra Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse, Norges Handikapforbund Bergen og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Bergen. Prosjektleder Jørn Eirik Pettersen startet møtet med å ønske velkommen og orienterte om prosjektet. Han innledet med å si at bygget skal stenge mai 2025, men teatret skal leve på andre arenaer det året. Og fra høsten 2026 være mer funksjonelt for flere.

Han ga ordet videre til teatersjef Solrun Toft Iversen som understrekte at DNS skal være en kulturopplevelse og et kulturminne for alle. – Vi forsøker hver dag å treffe i all sin bredde. Dette er jo en demokratisk arena der alle skal ha plass, og det skal legges til rette for å kunne dele opplevelser, reflektere og snakke sammen. Vi skal lage et teater for fremtiden, og heldigvis har vi et godt team som jobber med dette.

En mann står på en scene, en presentasjon vises i bakgrunnen.

Ole Vegard Skauge fra seksjon for kulturarv i Vestland fylkeskommune

Ønsker og muligheter i et fredet bygg

Fredningsvedtaket som ble fattet i 1993, for både teaterbygget og parken rundt, er noe som må hensyntas. Det er derfor allerede etablert et tett samarbeid med Vestland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, som er kulturminnemyndighet og ivaretar fredningsvedtaket.

Ole Vegard Skauge fra seksjon for kulturarv i Vestland fylkeskommune var til stede på møtet og orienterte om fredningen av bygget og hva som må hensyntas og prioriteringer. Han oppfordret deltakerne til å komme med innspill. For jo tidligere de kommer på bordet, jo bedre er det. – I innspillene skal dere ikke tenkte på ansvaret for bygget, det er det jeg som skal. Kom med ønske fra øverste hylle, jeg er sikker på at dere alt har tenkt på flere ting jeg ikke har klart å tenke på avsluttet han, og ba deltakerne gå for gull.

To personer står på en scene, en presentasjon på en skjerm vises i bakgrunnen.

Byggherreombud Henning Seyffarth og arkitekt Aina Lille-Langøy

Arkitekt Aina Lille-Langøy hadde en omfattende orientering om de foreslåtte planene. Hun fortalte at fremkommelighet er en av de tingene som er viktig å få inn tidlig. Hun ble supplert av byggherreombud Henning Seyffarth, som la frem tre ulike «caser» eller løsninger for hvordan publikum kommer til de tre ulike scenene. – Arkitekturen er del av oppbyggingen til teateropplevelsen. Og det å komme inn hovedinngangen er fra arkitektens plan for hvordan det skal bygge seg opp av forventing for publikum inn til selve salen. Derfor ser vi blant annet på ulike løsninger på hvordan også de som har utfordringer med å komme seg opp trappene også kan benytte hovedinngangen sa Seyffarth. Lydforhold og belysning i publikumsområdene er også noe man har jobbet mye med.

Personer som presenterer fra en scene, en presentasjon vises på skjermen bak.

(f.v.) Solrun Toft Iversen, Ole Vegard Skauge, Aina Lille-Langøy, Jørn Eirik Pettersen og Henning Seyffarth

Gode innspill fra salen

Det ble også gitt en orientering for planen for oppgradering av UU-forming av arealene for de ansatte på teatret, noe en av møtedeltakerne særlig trakk frem som positivt med tanke på at DNS også kan styrke muligheten for å være en arbeidsplass for flere.

Under den åpne innspillsrunden på slutten av møtet kom det inn gode spørsmål og råd om blant andre teater som akkurat nå tester ut systemer for lyttestøtte, og hva som kan være ønskelig av plassering av rullestolplasser. God skilting og fyldig informasjon på nettsiden om innganger, plasser og toalett ble også trukket frem som viktig.

- Jeg er glad for å bli sett på et likestilt publikum. Tanken på å kunne få mulighet til å kunne benytte hovedinngangen og få ta del i den opplevelsen som de andre er virkelig noe jeg setter pris på. For ja, vi har vel alle sett ymse sideinnganger og bakveier på vei inn til ulike lokaler avsluttet en av deltakerne til gjenkjennende latter fra de andre.

Høringsfristen for skriftlige innspill til de inviterte er satt til 20. mai. Høringsinnspill blir deretter bearbeidet i samspill med arkitekt og kulturminneansvarlig, for omforent løsning og det vil bli gitt en oppdater orientering om endelig valg til de involverte. De vil også bli invitert inn igjen på et nytt møte i september.