Den Nationale Scene - bilde fra utsiden, av fronten. En sommerdag. Folj sitter på gresset i teaterparken. Blå himmel. Foto.

Planene begynner å ta form

Ingen forslag er foreløpig vedtatt, men skissen av et modernisert DNS begynner å ta form på tegnebrettet.

ORIENTERTE: Prosjektleder Jørn Eirik Pettersen var blant dem som hadde ordet under husmøtet. Til venstre: Byggherreombud Henning Seyffarth.

23. januar 2024

Huset

  • Planene for moderniseringen av teateret begynner å ta form, på et husmøte ble alle ansatte orientert om status.
  • En foreløpig plan med milepæler frem til nedstengning i mai 2025 er klar.
  • En viktig milepæl var 23. Januar. Da gikk scenemaskineriet ut på anbud.

På et husmøte for alle ansatte orienterte teatersjef Solrun Toft Iversen, HR-sjef Cathrine Halstensen, prosjektleder Jørn Eirik Pettersen og byggherreombud Henning Seyffarth om status for teateret og Moderniseringsprosjektet.

Krevende prosess
Prosjektledelsen har en god dialog med huseierne og andre involverte parter, og har fått gode tilbakemeldinger på hvordan planene ser ut i øyeblikket.

– Dette prosjektet har en enorm betydning for oss alle. Det krever masse av oss, og vi må gjøre det sammen, sier Toft-Iversen som understreker at ingen planer er vedtatt. Dialogen fortsetter og alle som har innspill som vedrører egen arbeidssituasjon skal bli hørt.

Hektisk på nyåret
En foreløpig plan med milepæler frem til nedstengningen i mai 2025 er meislet ut, og allerede tidlig i januar startet en hektisk møteaktivitet i tilknytning til denne. Halstensen takket for et utrolig godt samarbeid med alle parter, og minnet om at det fortsatt er rom for innspill.

En viktig milepæl var 23. januar. Da gikk scenemaskineriet ut på anbud.

Overscenemester Frank Bjørø la ikke skjul på at dette er et særdeles utfordrende delprosjekt. Ikke minst med tanke på at maskineriet skal plasseres i de tilstøtende rommene, og at det ikke finnes noen faste maler for en dreieskive.

Alt må spesialtilpasses for å legge best mulig til rette for kunstnerisk utøvelse for skuespillerne og gode opplevelser for publikum.