Svar hvitt foto av smilende kvinne med håret i hestehale og en penn i hånda. Sittende på en kontorstol. Ser konturen av en større Apple-skjerm til venstre i bildet.

Søker det muliges kunst

Arkitektene i B+B og HLM må trå varsomt og finne en god balanse mellom vern og bruk, for å gjøre DNS til et moderne og funksjonelt teater. Det kompliserte oppdraget krever mye, ikke minst evnen til å lytte.

Aina Lille-Langøy, partner i B+B Arkitekter.

27. juni 2023

Menneskene

  • Arkitektene i B+B og HLM må trå varsomt og finne en god balanse mellom vern og bruk, for å gjøre DNS til et moderne og funksjonelt teater.
  • Den største utfordringen innebærer å finne smarte grep for å utnytte den begrensede plassen i teateret og gjøre bygningen mest mulig effektiv, samtidig som kulturminnet blir godt ivaretatt.
  • De må være gode til å lytte til fagkompetansen på huset, for å forstå dem og for å finne gode løsninger.
  • Det er en krevende og ansvarsfull formingsoppgave å føye til ting i en fredet bygning som har stor kulturhistorisk verdi og betyr mye for byens befolkning.

– Vi søker det muliges kunst og må kjøre litt med bremsen på, for du kan ikke gjøre feil med kulturminner, sier Aina Lille-Langøy, partner i B+B arkitekter.

Sammen med kollegene i HLM Arkitektur går hun til oppdraget med stor respekt. Med seg har hun kolleger med en god porsjon erfaring fra arbeid med kulturminneprosjekter, som restaureringsarbeidene på Bryggen, Universitetsmuseet, Hanseatisk museum og to middelalderkirker, for å nevne noen.

Må lytte
De to arkitektkontorene har jobbet tett sammen tidligere og har utfyllende spisskompetanse. Aina mener det er en fordel å få sett ting fra flere sider i kompliserte prosjekter som DNS. Moderniseringen av teateret stiller likevel større krav enn noen gang.

– Vi har vært med i mange komplekse byggeprosjekter, men måten dette huset brukes på er utrolig kompleks. Det er mye som skjer bak kulissene som folk flest ikke har et forhold til, og for å forstå dette må vi snakke med folk internt. Det er de som kjenner faget sitt, og vi må være gode til å lytte for å forstå dem for å kunne presentere gode løsninger, sier Aina.

Siden arkitektene gikk i gang med arbeidet, har de jobbet med å bli kjent med teaterbygningen og forstå hvordan huset fungerer. De har dykket ned i bygningshistorien, for å få grunnlag for å ta stilling til hva som er av nyere tid, og hva som er originalt og viktig å ta vare på. Det gjelder å unytte eksisterende forhold for å plukke lavthengende frukter og samtidig forstå hva som er det unike ved en teateropplevelse. Publikumsdelen er én ting, det avanserte maskineriet bak scenen under forestillinger og prøver en annen.

Teaterets redskap
Frem mot sommeren handler mye om å bli kjent med organisasjonen og faggruppene, og få oversikt over helhet, ambisjoner og visjoner.

– Vi gleder oss til å bli kjent med dem. Vi er teaterets redskap, og skal få grundig innsyn i hvor de vil hen. Da kan vi skaffe oss oversikt over hvor langt vi kan strekke oss innenfor handlingsrommet vi har. Dette er tosidig. Vi skal levere et bygg som brukerne skal være begeistret for når det er ferdig, og et teaterhus som er inspirerende å skape kunst i. Det skal være nyskapende, skal leve og virke i sin tid, og samtidig ta vare på noe som er viktig for generasjoner. De verdiene betyr mye, og det er et stort ansvar, sier Aina.

Lover godt
Den største utfordringen innebærer å finne smarte grep for å utnytte den begrensede plassen i teateret og gjøre bygningen mest mulig effektiv, samtidig som kulturminnet blir godt ivaretatt. At den historiske bygningen skal få universell utforming, gjør ikke jobben enklere.

– Det er en krevende og ansvarsfull formingsoppgave å føye til ting i en fredet bygning som har stor kulturhistorisk verdi og betyr mye for byens befolkning. Nye elementer skal ha så høy kvalitet at de kan stå sammen med det opprinnelige. Det hjelper å ha vært gjennom slike prosjekter før, da blir det mindre overveldende. Samlingene med de ulike teamene er veldig lovende. Det er dyktige folk, og vi har en god tone. Det lover godt for prosessen, sier Aina.