Dame med langt bølgete mørkt hår, smilende ,kledd i hvit genser med svart jakke over. Svart bakgrunn. Foto

Tid for kreativitet

Moderniseringsprosessen vil kunne bane vei for nye konsepter og kreative løsninger.

Markedssjef ved DNS, Helga Magnussen.

12. September 2023

Menneskene

  • Helga Magnussen har jobbet i seks år ved DNS, som markedssjef siden 2021.
  • Avdelingen har ti ansatte, syv av dem holder til i Simonsviken.
  • Det blir viktig å opprettholde kontakten med publikum best mulig når selve teateret stenger våren 2025, men moderniseringen av teateret vil kunne bane vei for nye konsepter og kreative løsinger.

Det mener markedssjef Helga Magnussen ved DNS som går en utfordrende tid i møte.

– De store tingene, dreiescenen og slikt, overlater vi til ekspertene. For oss er hensynet til publikum det aller viktigste, og vi ser frem til at moderniseringen vil gi teateret universell utforming. Alle skal kunne oppsøke de ulike scenene uten hindringer, noe som vil bli et stort løft i forhold til dagens situasjon. I tillegg kommer jo alt det scenetekniske som vil heve forestillingene.

Finne gode løsninger

Helga har ansvar for marked og kommunikasjon ved teateret der hun har jobbet i snart seks år og som leder siden 2021. Markedsavdelingen har ti ansatte, hvorav syv av dem holder til i Simonsviken.

– Jobben vår favner bredt. Alt fra billettsalg til å pleie presse og ulike media, og ikke minst innholdsproduksjon til alle kanaler, dns.no og sosiale medier. Det er en toårs tidshorisont for hver forestilling, og vi er involvert i produksjonene gjennom hele prosessen, sier Helga.

Hun er opptatt av å skape gode løsninger for de ansatte under og etter moderniseringen.

– Noen lurer selvsagt på hva som skjer med deres jobb, men det skal jo spilles for fullt, og vi kommer til å ha mer enn nok å henge fingrene i. Blant annet ved å informere omverdenen om at vi ikke stenger ned, men bytter til andre scener.

Publikums lojalitet

Markedssjefen forteller at det har vært besøksnedgang på teateret etter koronaen.

– Desto viktigere blir det å opprettholde kontakten med publikum best mulig når huset blir stengt i løpet av vårsesongen 2025. Det blir en utfordring å beholde publikums lojalitet når vi skal benytte andre scener. Her må vi tenke nytt og kreativt, finne nye konsepter både kunstnerisk og markedsmessig, og det kan jo være positivt i seg selv.

I forbindelse med Moderniseringsprosjektet skal Helga sammen med prosjektet gjennomføre en workshop der publikum kan bidra med sine tanker om hvordan moderniseringen kan gjøre teateropplevelsen enda bedre.

– Og når alt er ferdig håper jeg at vi kan vise frem hele teateret. For eksempel ved å kunne invitere bedrifter til å møtes i forkant av forestillingene. Selve bygget er jo en perle, og vi har en meget mangfoldig virksomhet og mange fagpersoner som bør komme frem i lyset.

 

VIL LYTTE: Helga Magnussen er opptatt av publikums lojalitet og vil blant annet arrangere en workshop der teatergjengere kommer til orde.