Dyktige og erfarne partnere

Vi har fått på plass viktige samarbeidspartnere for et vellykket moderniseringsprosjekt. 20. mars 2023Universell utformingOPPSUMMERTI 2020 fikk DNS innvilget investeringstilskudd fra ordningen om Nasjonale kulturbygg. Tilskuddene til nasjonale kulturbygg skal bidra til bygninger og lokaler for institusjoner og tiltak med en nasjonal oppgave, en landsomfattende funksjon eller en viktig landsdelsfunksjon. Formålet med prosjektet er å skape […]

Les mer

« Forrige side