Lidenskap for lyd

På DNS er det en rekke elementer som kommer sammen for å skape en god teateropplevelse for publikum. Et av disse elementene er lydteknikken, som spiller en avgjørende rolle i å forsterke atmosfæren, understreke dramatiske øyeblikk og skape moderne teatermagi.Bjarte Andre Våge, leder for lydavdelingen på DNS.1. juni 2023MenneskeneOPPSUMMERT Det lydtekniske arbeidet på teateret involverer […]

Les mer

Brukerne er nøkkelen til kunnskap

Brukermedvirkning er selve kongstanken bak moderniseringen av DNS. – Du kommer ikke i mål med et så stort prosjekt uten å involvere dem som vet hvor skoen trykker, sier prosjektleder Jørn Eirik Pettersen.24. mai 2023Universell utformingOPPSUMMERT Brukermedvirkning er grunnleggende for at prosjektgruppen får innsikt i viktige forhold som påvirker de ansattes arbeid, og verdifull informasjon […]

Les mer

Et tydelig løft for teateret

Styret på Den Nationale Scene har det øverste ansvaret for driften og utviklingen av teateret. Leder av styreutvalget Roy-Eddy Lie er spesielt opptatt av hvordan Moderniseringsprosjektet vil bidra til bedre arbeidsforhold på huset.Leder av styreutvalget på DNS, Roy-Eddy Lie.15. mai 2023Universell utformingOPPSUMMERT Leder av styreutvalget på DNS, Roy-Eddy Lie, er opptatt av hvordan Moderniseringsprosjektet vil […]

Les mer

Hvordan vil gjengangeren takle moderniseringen?

Det er en viss spenning på DNS nå når teateret skal fornyes, for hvordan vil det gå med spøkelset Octavia oppi alt bygningsarbeidet?Octavia Sperati, tidligere skuespiller ved teateret. FOTO: Brødr. Larm / UiB9. mai 2023HusetOPPSUMMERT Tina Horrisland Engedal er inspisient ved teateret. Hun skrev for noen år siden en masteroppgave om utviklingen på Den Nationale […]

Les mer

Vil skape et åpent hus for alle

Teatersjef Solrun Toft Iversen har ambisjoner om at moderniseringen av DNS skal gjøre teateret til et åpent hus for alle. Men først gleder hun seg til å komme ut av komfortsonen.Teatersjef ved DNS, Solrun Toft Iversen.2. mai 2023Kunstneriske ambisjonerOPPSUMMERT Teatersjef Solrun Toft Iversen er opptatt av å skape et åpent hus for alle. Hun håper […]

Les mer

Akustikk for et lydhørt publikum

Et moderne teater må ha god akustikk, ikke bare i teatersalene. Bård Støfringsdal leder arbeidet med å oppgradere lydbildet i alle lokalene ved DNS.Bård Støfringsdal, faglig leder for akustikk i rådgivningsselskapet COWI.2. mai 2023MenneskeneOPPSUMMERT Bård Støfringsdal er faglig leder for akustikk i rådgivningsselskapet COWI. Han har to hovedoppgaver i moderniseringen av DNS. Den ene er […]

Les mer

Ønsker å skape lagfølelse

Prosjektleder Jørn Eirik Pettersen har ansvar for moderniseringen av DNS. Den jobben klarer han ikke uten å involvere alle ansatte.Prosjektleder for moderniseringen av DNS, Jørn Eirik Pettersen.26. april 2023MenneskeneOPPSUMMERT Jørn Eirik Pettersen er prosjektleder for moderniseringen av DNS. For å lykkes, mener han vi er avhengige av de ansattes erfaring og kunnskap, og ikke minst […]

Les mer

Skal sikre en bærekraftig modernisering

Miljøsanering og bedre energiløsninger er noen av miljø-utfordringene i Moderniseringsprosjektet.26. april 2023Universell utformingOPPSUMMERT Eirik Ruud Werner, miljørådgiver i Multiconsult, skal bistå i utarbeidelse av Moderniseringsprosjektets strategi for bærekraft. Wærner skal sende inn prøver av bygningsmassen til analyse og utarbeide en miljøplan for tiltakene som inngår i arbeidet. Miljøsanering et viktig stikkord i arbeidet, det vil […]

Les mer

Samarbeid om kulturarven

Moderniseringsprosjektet er krevende og meget komplekst. Det er et puslespill som krever god planlegging, med mange involverte.Ole Vegard Skauge fra seksjon for kulturarv i Vestland fylkeskommune kjenner teateret godt.20. mars 2023HusetOPPSUMMERTI 2020 fikk DNS innvilget investeringstilskudd fra ordningen om Nasjonale kulturbygg. Tilskuddene til nasjonale kulturbygg skal bidra til bygninger og lokaler for institusjoner og tiltak […]

Les mer

Moderniseringen er godt i gang

Det store prosjektet som skal gjøre DNS til et tidsmessig teater, skrider jevnt fremover. Nøkkelord er universell utforming for publikum og gode arbeidsforhold for alle ansatte.20. mars 2023Universell utformingOPPSUMMERT Moderniseringen av teateret skrider jevnt fremover. Under finner du en oversikt over hva som er gjennomført og hva som gjenstår pr. 20.03.2023. Teaterets utforming og fredet-status […]

Les mer

« Forrige sideNeste side »