Den Nationale Scene - bilde fra utsiden, av fronten. En sommerdag. Folj sitter på gresset i teaterparken. Blå himmel. Foto.

Skal sikre en bærekraftig modernisering

Miljøsanering og bedre energiløsninger er noen av miljø-utfordringene i Moderniseringsprosjektet.

Den nationale scene - bilde fra utsiden

26. april 2023

Universell utforming

  • Eirik Ruud Werner, miljørådgiver i Multiconsult, skal bistå i utarbeidelse av Moderniseringsprosjektets strategi for bærekraft.
  • Wærner skal sende inn prøver av bygningsmassen til analyse og utarbeide en miljøplan for tiltakene som inngår i arbeidet.
  • Miljøsanering et viktig stikkord i arbeidet, det vil si kartlegging og fjerning av komponenter som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

Eirik Rudi Wærner, miljørådgiver i Multiconsult, skal bistå i utarbeidelse av Moderniseringsprosjektets strategi for bærekraft. Wærner mener Moderniseringsprosjektet er unikt og fantastisk spennende, men også veldig utfordrende.

– Fredningen betyr at man kun kan foreta begrensede bygningstekniske inngrep. Det blir lite rivning, men desto mer oppussing der vi tar vare på denne bergenske kulturskatten. Og her gjelder det å ikke tråkke feil!

MILJØRÅDGIVER: Erik Rudi Wærner bistår med strategi for bærekraft i moderniserings-prosjektet.
FOTO: Multiconsult

Bærekraftig rehabilitering

Wærner skal sende inn prøver av bygningsmassen til analyse og utarbeide en miljøplan for tiltakene som inngår i arbeidet. Alt i tett samarbeid med de andre involverte rådgivere og teaterets egne fagfolk.

Miljørådgiveren har erfaring fra lignende prosjekter. Det som kan minne mest om DNS, er et bygg i Kristian Augusts gate i Oslo, tidligere hovedkvarter for Norsk Arbeidsgiverforening, i dag NHO. Et staselig bygg der fasaden og den store møtesalen var fredet.

­– Dette ble en av Norges mest bærekraftige bygg-rehabiliteringer der rundt 80 prosent av materialene og bygningsdelene ble brukt på nytt. Og ombruk er noe vi kan ta med oss til DNS. Ikke bare internt i bygget, men også ved at teknisk utstyr som skal byttes ut, kanskje kan overlates til ideelle aktører. For eksempel.

Viktig miljøsanering

Det er alltid en utfordring forbundet med rehabilitering av gamle bygg fordi det kan ligge mange lag under hverandre på gulvene og ofte asbest på bunnen. Det samme er tilfelle ved rør og plater.

Her er miljøsanering et viktig stikkord, det vil si kartlegging og fjerning av komponenter som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

– Det gjelder å bli kvitt alle farlige stoffer og i særdeleshet asbest i gulvbelegg og fugemasser. Vi må sørge for bærekraft vi alle ledd, med mest mulig miljøvennlige materialer, sier Wærner som kan skissere følgende fremdriftsplan:

– Aller først skal vi fastsette de viktigste premissene for miljøarbeidet og hvilke tiltak som bør vurderes. Dette skal være klart i løpet av sommeren, og deretter blir min jobb å følge opp underveis. For det vil sikkert dukke opp småting vi ikke har tenkt på i et så omfattende prosjekt.

Alternative varmekilder

Selv om prosjektet er på et tidlig stadium, har han blinket ut en del nøkkeloppgaver.

– Teateret har for høyt energiforbruk. Noe må gjøres, og vi må tenke langsiktig, sier Wærner som har vært på befaring i bygget og tror det kan være mye varmelekkasje i taket over Store scene.

– Dette kan utbedres ved hjelp av bedre isolering, men man kan ikke gjøre hva som helst med en fredet fasade. Tilsvarende kunne det vært greit med solcellepanel på taket, men der må vi avklare dispensasjonsmuligheter opp mot fredningsvedtaket.

NAF-BYGGET: Det tidligere hovedkvarteret til Norsk Arbeidsgiverforening er et godt eksempel på en vellykket bærekraftig bygg-rehabilitering.
FOTO: Höegh Eiendom