Et teaterhus for alle

2026

Moderniseringsprosjektet på DNS er i full gang. Nå skaper vi et moderne teater i den ikoniske bygningen!

Moderniseringen skal gi nye tekniske muligheter, gode arbeidsforhold og bedre fasiliteter for besøkende. Og ikke minst: Universell utforming for publikum med nedsatt funksjonsevne.

jep@dns.no

- DNS er fredet, noe som begrenser hvilke endringer som er mulige å gjennomføre. Vi jobber derfor tett med vernemyndighetene for å komme frem til funksjonelle løsninger. Publikum vil kjenne igjen det fantastiske teateret, men de vil oppleve at vi får mer moderne sceneproduksjoner, bedre sittekomfort og nye toaletter, sier prosjektleder Jørn Eirik Pettersen.

Smilende kvinne med armene i kors, mørkerød genser og smykke i halsen. Inngangen til Den nationale Scene skimtes i bakgrunnen.foto

solrun.iversen@dns.no

– Vi skal bevare det gamle og utvikle noe nytt. Det er en hårfin balanse, men vi har veldig mange muligheter til å utvikle scenerommene og møteplassene våre, for å skape nye rammer for kunstopplevelser, sier teatersjef Solrun Toft Iversen.

Spørsmål og svar

Moderniseringen av teateret

DNS har i mange år hatt et stort behov for oppussing og oppgradering, og i 2021 fikk DNS et tilskudd av Kulturdepartementet på 664 millioner kroner til å bevare og modernisere teaterbygningen på Engen. Prosessen er i gang, nye prøvesaler og nærverksted er etablert i teaterbygget, mens verksteder, lager og deler av administrasjonen er flyttet til nye moderne lokaler i Simonsviken på Laksevåg. https://dns.no/et-teater-for-fremtiden/  

Nå skal den fredede bygningen på Engen gjøres mer funksjonel, utformes universelt og etterlates sterkere for fremtiden. I oppussingsperioden stenges teaterbygget for publikum, og forestillingene vil bli spilt på andre scener i byen. Ansatte på teateret som har sin daglige arbeidsplass på Engen, flytter i denne perioden til DNS sine lokaler i Simonsviken. 

Les mer og hold deg oppdatert om moderniseringsprosessen her: https://modernisering.dns.no/  

Fra mai 2025 til sommer 2026.

Det skal legges til rette for kunstnerisk utvikling i teaterbygningen med skifte av sceneteknisk utstyr og forbedrede løsninger, med dette skal det skapes et moderne og funksjonelt teater for nye tiders teateropplevelser for publikum. Et av de større arbeidene blir skifte til nytt scenemaskineri på Store Scene.
 

Det blir oppgradering av publikumsfasiliteter med publikumsheis og bedre universell utforming, noe som gjør teateret bedre tilgjengelig for publikummere med funksjonsnedsettelse. 

Oppussingsarbeidet vil i perioder medføre noe støy rundt bygget. Gangveier gjennom teaterparken kan bli avsperret for å gi plass til nødvendig utstyr og maskiner.

Forestillinger

DNS skal spille teater også når vi pusser opp. Publikum kommer til å kunne oppleve DNS sine  forestillinger og skuespillere på ulike scener i byen. Program og steder vil bli sesonglansert i god tid før premierer. 

Det vil komme mer informasjon om dette etter hvert som vi lanserer spillesteder og forestillinger.

Vi kommer til å ha teatertilbud til elever og skoler, men på ulike steder og med ulike konsepter. 

Billetter og priser

Informasjon om billetter blir lagt ut på dns.no når vi nærmer oss lansering av høstprogrammet for 2025, det vi si mai 2025. 

Prisene varierer fra scene til scene på DNS, og det vil det også gjøre når vi spiller på andre scener. 

Informasjon om årskort vil bli lagt ut på dns.no i november/desember 2024.

Kontakt

Om billetter og forestillinger: dns@dns.no eller 55 60 70 80.

Nyheter

· Huset

Leverandør scenemaskineri

Den Nationale Scene har etter en omfattende anskaffelsesprosess valgt det nederlandske selskapet BEO Trekwerk som sin leverandør av nytt scenemaskineri.Bilde…

ingridal

· Nyheter

Møte om universell utforming

En omfattende forbedring av teaterbyggets universelle utforming (UU) er en helt sentral ambisjon i moderniseringsprosjektet til DNS. Prosjektledelsen er svært…

ingridal

· Huset

Tidenes sceneskifte på DNS

Moderniseringsprosjektet har nådd en viktig milepæl: Anskaffelse av et nytt scenemaskineri.1935: Fra sluttscenen i «Vår ære og vår makt» der…

hans@mannheimer.no

· Nyheter

Planene begynner å ta form

Ingen forslag er foreløpig vedtatt, men skissen av et modernisert DNS begynner å ta form på tegnebrettet.ORIENTERTE: Prosjektleder Jørn Eirik…

hans@mannheimer.no

· Nyheter

Åpner dørene for publikumsinnspill

De åtte trofaste publikummerne som stiller opp til workshop på DNS en helt vanlig onsdag i oktober, er nok over…

hans@mannheimer.no

· Huset

Leverandør scenemaskineri

Den Nationale Scene har etter en omfattende anskaffelsesprosess valgt det nederlandske selskapet BEO Trekwerk som sin leverandør av nytt scenemaskineri.Bilde…

ingridal

· Nyheter

Møte om universell utforming

En omfattende forbedring av teaterbyggets universelle utforming (UU) er en helt sentral ambisjon i moderniseringsprosjektet til DNS. Prosjektledelsen er svært…

ingridal

· Huset

Tidenes sceneskifte på DNS

Moderniseringsprosjektet har nådd en viktig milepæl: Anskaffelse av et nytt scenemaskineri.1935: Fra sluttscenen i «Vår ære og vår makt» der…

hans@mannheimer.no

Nyheter

· Huset

Leverandør scenemaskineri

Den Nationale Scene har etter en omfattende anskaffelsesprosess valgt det nederlandske selskapet BEO Trekwerk som sin leverandør av nytt scenemaskineri.Bilde…

ingridal

· Nyheter

Møte om universell utforming

En omfattende forbedring av teaterbyggets universelle utforming (UU) er en helt sentral ambisjon i moderniseringsprosjektet til DNS. Prosjektledelsen er svært…

ingridal

· Huset

Tidenes sceneskifte på DNS

Moderniseringsprosjektet har nådd en viktig milepæl: Anskaffelse av et nytt scenemaskineri.1935: Fra sluttscenen i «Vår ære og vår makt» der…

hans@mannheimer.no

· Nyheter

Planene begynner å ta form

Ingen forslag er foreløpig vedtatt, men skissen av et modernisert DNS begynner å ta form på tegnebrettet.ORIENTERTE: Prosjektleder Jørn Eirik…

hans@mannheimer.no

· Nyheter

Åpner dørene for publikumsinnspill

De åtte trofaste publikummerne som stiller opp til workshop på DNS en helt vanlig onsdag i oktober, er nok over…

hans@mannheimer.no

· Huset

Leverandør scenemaskineri

Den Nationale Scene har etter en omfattende anskaffelsesprosess valgt det nederlandske selskapet BEO Trekwerk som sin leverandør av nytt scenemaskineri.Bilde…

ingridal

· Nyheter

Møte om universell utforming

En omfattende forbedring av teaterbyggets universelle utforming (UU) er en helt sentral ambisjon i moderniseringsprosjektet til DNS. Prosjektledelsen er svært…

ingridal

· Huset

Tidenes sceneskifte på DNS

Moderniseringsprosjektet har nådd en viktig milepæl: Anskaffelse av et nytt scenemaskineri.1935: Fra sluttscenen i «Vår ære og vår makt» der…

hans@mannheimer.no

  • I 2020 fikk DNS innvilget investeringstilskudd fra ordningen om Nasjonale kulturbygg. Tilskuddene til nasjonale kulturbygg skal bidra til bygninger og lokaler for institusjoner og tiltak med en nasjonal oppgave, en landsomfattende funksjon eller en viktig landsdelsfunksjon.

  • Formålet med prosjektet er å skape et moderne teater for de kommende 50 årene med forsvarlig drift, gode arbeidsforhold iht HMS forskrifter, i et teaterhus som gjennom universell utforming skal kunne ta imot publikum og ansatte med nedsatt funksjonsevne.

  • DNS skal moderniseres, med nye tekniske muligheter knyttet til scenekunsten, oppdatert universell utforming og bedre komfort og fasiliteter for de besøkende.

  • Den Nationale Scene AS skal selv være byggherre og ansvarlig for byggeprosjektet.

  • I en periode vil teateret være stengt, og forestillingene vil spilles andre steder.

  • Tilskuddet til Moderniseringsprosjektet har en ramme på 664 millioner kroner.

  • Prosjektet ble etablert i 2021 og er planlagt avsluttet i løpet av 2026.

Historien om moderniseringen

DNS har i mange år hatt stort behov for oppussing. I 2021 fikk Den Nationale Scene tilskudd fra Kulturdepartementet på 664 millioner kroner.

Nå skal teaterbygningen på Engen moderniseres og rustes opp for å produsere teaterkunst av ypperste klasse i fremtiden: Tilskuddet skal benyttes til å legge bedre til rette for kunstnerisk utvikling i teaterbygningen på Engen og samtidig sørge for universell utforming og bedre lokaler for både publikum og ansatte.

Universell utforming og bedre arbeidsforhold


Prosjektet innebærer noe ombygging av hovedbygningen, forbedring av universell utforming, og etablering av prøvesaler. I tillegg har DNS flyttet flere funksjoner ut av teaterbygningen, for å gjøre absolutt nødvendige utbedringer som vil gjøre arbeidet lettere for de ansatte, og ikke minst gjøre det fredede teateret universelt utformet og dermed tilgjengelig for publikum med nedsatt funksjonsevne.

Mennesker med ulike funksjonsnedsettelser skal ha samme muligheter til deltakelse som andre. I bygningsvernet betyr det at hus og kulturmiljøer som er i allmenn bruk, skal kunne brukes av alle. Det kan innebære fysisk tilrettelegging som rullestolramper eller heiser. Det kan også være formidling av opplevelser tilpasset eksempelvis hørsels- eller synshemmede.

Selv om antallet scener ikke utvides, vil teaterets aktivitet økes gjennom bedre mulighet til å spille repertoar. Kvaliteten på den kunstneriske utøvelsen vil heves ved at arbeidsforholdene blir mer attraktive for alle. Ikke minst får de tunge verkstedene på DNS bedre kår i moderne lokaler hvor det vil være rom for å invitere til samarbeid med andre lokale og nasjonale miljøer.


Et teater for alle


DNS ønsker gjennom dette å sørge for at teateret er en plass for alle, både publikum og ansatte. Samtidig skal teaterets egenart, historie og sjel ivaretas.

Teaterbygningen har høy kulturhistorisk verdi. Den er vernet og tar årlig imot mellom 120 000 og 140 000 publikummere, samtidig som den fungerer som arbeidsplass for hundrevis av mennesker. Det betyr at vi ikke bare skal ta vare på den kulturhistoriske bygningen, men også sørge for at de som bruker bygget får lokaler som tilfredsstiller dagens krav til funksjonalitet.

TEATERBYGNINGEN PÅ ENGEN

Den Nationale Scene åpnet i 1909, men har røtter som strekker seg helt tilbake til 1850, da Det norske Theater ble opprettet som det første nasjonale teatret i Norge med norsk scenespråk.

I 1909 flyttet Den Nationale Scene inn i teaterbygningen på Engen tegnet av Einar Oscar Schou. DNS åpnet 19. februar 1909 med forestillingen Erasmus Montanus av Ludvig Holberg, med blant andre Kong Haakon VII i publikum.

Allerede i 1913 var det behov for å utvide teateret, og Det dramatiske Selskap kjøpte da Ekserserhuset i Jonsvollgaten for å bruke det til lagerlokale. I 1920 ble det bygget et tilbygg mot Teatergaten i nordvest.

Teateret er i dag regnet som et av Norges fremste eksempler på monumentalbygninger i jugendstil. Gjennom årene har bygningen gjennomgått store forandringer, påbygging, ombygging, restaurering og sceneteknisk modernisering.

Teaterkjelleren åpner i 1982 med plass til 200 publikummere.

I 2001 ble salongen til hovedscenen tilbakeført til samme stil som da teatret sto ferdig. Anlegget hadde forbilder fra Wien ut fra den daværende trenden med Gesamtkunstwerk der fasade, interiør og omgivelser utgjør en helhet. Innenfor denne tradisjonen er teaterbygningen på Engen et frittstående kunstverk som skal kunne betraktes fra alle sider.

Salen, foajeen og vestibylen fikk mindre ødeleggelser under andre verdenskrig, og ble gjenoppbygd etter nye tegninger av Einar Oscar Schou. Først i 2001 ble bygningen ført tilnærmet tilbake til sin opprinnelige form. Bygningen ble fredet i 1993.

I 1993 ble DNS et rent statlig aksjeselskap og eies nå av Kulturdepartementet, Vestland fylkeskommune og Bergen kommune.