Historisk bilde av Den nationale scene

En fot i bakken

Prosjektledelsen har nå gått grundig gjennom de opprinnelige planene for Moderniseringsprosjektet. På bakgrunn av dette har de anbefalt en justering av den opprinnelige tidslinjen for prosjektet.

16. august 2023

Universell utforming

  • I et ekstraordinært styremøte 28. juni 2023 ble det vedtatt en revidert fremdriftsplan for prosjektet.
  • Den reviderte tidslinjen gir bedre mening for situasjonen slik den ser ut i dag.
  • Prosjektet følger loven om offentlige anskaffelser. 

Dette har vært viktig for å sikre kvaliteten i hvert eneste steg videre – både for å sørge for god brukermedvirkning på tvers av hele organisasjonen, og for å ta hensyn til de fredningsbestemmelsene som gjelder for DNS. I tillegg skal det gjennomføres risikovurderinger, og mulighetene for ulike scenetekniske løsninger og grunnforholdene under Teaterkjelleren skal undersøkes.

På bakgrunn av dette har den opprinnelige tidslinjen blitt justert. Den reviderte tidslinjen gir bedre mening for situasjonen slik den ser ut i dag, og planen er gjennomførbar, gitt kompleksiteten i det å skulle modernisere en fredet bygning.

I et ekstraordinært styremøte 28. juni 2023 ble det vedtatt en revidert fremdriftsplan med noen viktige milepæler:

  • Skisse- og forprosjekt vil bli gjennomført i løpet av 2023 og 2024. Dette inkluderer å gjennomføre en leverandørkonkurranse for nytt scenemaskineri innen mai 2024.
  • Valg av entreprenør skal være på plass innen desember 2024.
  • Alle leverandørene og rådgiverne som er involvert skal bidra i produksjonsplanleggingsfasen. Her vil man blant annet se nærmere på kvalitetskontroll og risikoavklaring. Dette arbeidet skal være ferdigstilt innen mai 2025.
  • Selve byggingsfasen og ferdigstillelsen er planlagt gjennomført fra mai 2025 til juni 2026. Dette inkluderer opplæring og testing av utstyret.

Prosjektet følger loven om offentlige anskaffelser. Det betyr at alle avtaler blir inngått gjennom en åpen og seriøs konkurranseprosess.

En mer detaljert tidslinje vil bli delt senere.