Smilende dame med kort sveis og flerfarget skjorte med armene i kors. Står foran grå vegg.foto

God informasjon er avgjørende

– Informasjon og inkludering er helt avgjørende for at Moderniseringsprosjektet skal bli vellykket.

Lena Innbjør Riisnes, hovedverneombud ved DNS.

29. August 2023

Menneskene

  • Lena Inbjør Riisnes jobber med salg på DNS og er hovedverneombud ved teateret.
  • I tillegg til Lena har teateret åtte verneombud slik at hele virksomheten er dekket. 
  • Lena understreker at DNS ikke er noen A4-bedrift. I dag er forholdene på og rundt scenene de mest utfordrende når det gjelder fysisk HMS.
  • Hun har selv hovedbase i Simonsviken og ser hvor viktig det er å bedre infrastrukturen mellom Engen og Laksevåg.

Det sier Lena Innbjør Riisnes, hovedverneombud ved DNS.

– Jeg har stor tillit til ledelsen for Moderniseringsprosjektet som har informert godt fra første stund. Hver avdeling og alle som jobber der må føle seg sett og hørt, og da trengs det transparent og tydelig kommunikasjon.

Salg og HMS

Lena begynte på DNS i 2019 og har jobbet med salg, særlig overfor større kundegrupper. Hun fikk oppgaven som hovedverneombud like før sommerferien i år, så nå blir det 60 prosent salg og 40 prosent HMS.

– Jeg trives med salg og kommunikasjon. Jeg er glad i teatret, synes det er fint å kunne selge opplevelser, og nå har jeg fått enda et interessant oppdrag.

I tillegg til Lena har DNS åtte verneombud, seks på Engen og to i Simonsviken, slik at hver krik og krok i virksomheten skal være dekket.

Ombudene blir viktige under ombyggingen der det verneverdige bygget skal oppgraderes, slik at det fungerer best mulig overfor alle som jobber der og ikke minst publikum.

– Vi ser blant annet frem til at Lille Scene rustes opp. Der har det vært krevende forhold med en foaje som også har vært brukt til lagerplass, og salen har vært utilgjengelig for mange publikummere på grunn av manglende heis.

Spesiell arbeidsplass

Lena understreker at DNS ikke er noen A4-bedrift. Hver forestilling er en produksjon og et puslespill der det jobbes tidlig og sent.

– I dag er forholdene på og rundt scenene de mest utfordrende når det gjelder fysisk HMS. Snart blir teatret en arbeidsplass der dette vil spille en enda større rolle. Det blir hjelmer og vernesko med mye innleid arbeidskraft som skal ha samme vern som alle oss andre.

Lena har selv hovedbase i Simonsviken og ser hvor viktig det er å bedre infrastrukturen mellom Engen og Laksevåg.

– Vi må få bedre logistikk mellom de to lokalitetene, og vi ønsker også et «nærkontor» i teaterbygningen der folk fra Simonsviken kan jobbe tett på produksjonen, når det er behov for det.

«Vi var med!»

Hovedverneombudet har møter med prosjektledelsen hver tredje uke.

– Der får jeg løpende informasjon om hvor prosjektet står, og kan formidle dette videre til verneombudene. Jeg oppfordrer dessuten alle ansatte til å benytte Theatron (internt planleggings- og kommunikasjonsverktøy, journ.amn.) for å utveksle informasjon og komme med nyttige innspill, sier Lena som i likhet med alle andre er spent på hva som vil skje i 2025 da bygget på Engen skal stenges og DNS må finne andre, midlertidige lokaler.

– Vi står overfor mange utfordringer, men det er også en prosess der vi lærer mye. Det er spennende å bidra i arbeidet med et bygg som skal stå i mange, mange år. Når alt er ferdig kan det sammenlignes med åpningen av teatret i 1909, og da skal vi kunne si med stolthet: «Vi var med på det!»

 

PENDLER: Lena har kontor i Simonsviken, men er en av dem som pendler frem og tilbake mellom de to DNS-lokalitetene.