Moderniseringen av DNS er i gang - mann som arbeider

Moderniseringen er godt i gang

Det store prosjektet som skal gjøre DNS til et tidsmessig teater, skrider jevnt fremover. Nøkkelord er universell utforming for publikum og gode arbeidsforhold for alle ansatte.

Moderniseringen av DNS er i gang - mann som arbeider

20. mars 2023

Universell utforming

 • Moderniseringen av teateret skrider jevnt fremover. Under finner du en oversikt over hva som er gjennomført og hva som gjenstår pr. 20.03.2023.

Teaterets utforming og fredet-status krever spesialløsninger for det aller meste. Dette er tidkrevende og kostnadskrevende og knyttet opp mot søknader og tilskudd.

Men mye er allerede utført. Her er en kort statusrapport:

Dette er gjennomført

 • Det er utarbeidet en forvaltningsplan med detaljert registrering og dokumentasjon.
 • Forprosjektet pågår, og vi har inngått avtaler med sentrale aktører.
 • Vi har flyttet alle verkstedene til et stort og moderne bygg i Simonsviken næringspark på Laksevåg.
 • De gamle verkstedene på teaterhuset er bygget om til midlertidige prøvesaler som skal videreutvikles.
 • Den gamle smien har nå blitt oppgradert til et funksjonelt nærverksted Dette er en viktig milepæl.
 • En ny og større lasterampe er kommet på plass.

Dette ligger foran oss

 • Installere to personheiser. Én til publikumsrestaurant og parkett på Store Scene. Én til Lille Scene i 2. etasje og de nye prøve- og multifunksjonelle salene i 3. etasje.
 • Bygge handicaptoaletter i tilknytning til alle scener og multifunksjonelle prøvesaler.
 • Søke om å få installere automatiske døråpnere på noen av dørene. I tillegg vil det gjøres tiltak/utbedringer for hørselshemmede, synshemmede og bevegelseshemmede.
 • Setene i Store Scene skal oppgraderes.
 • Senke gulvet, oppgradere sceneteknisk utstyr, skifte stolamfi i Teaterkjelleren.
 • Sikre og oppgradere rømningsveier og branntekniske installasjoner.
 • Skifte teaterteknisk utstyr, blant annet dreieskive.