Smilende dame med lyst halvlangt hår. Lys gul jakke over grå t-skjorte med dyremønster. Hvit bakgrunn. Foto.

Ser gyllen mulighet i modernisering

Moderniseringen av DNS gir nyansatt HR-sjef Cathrine Halstensen en gyllen mulighet til å utvikle organisasjonen og gjennomføre oppgaver som er vanskelige å prioritere i en vanlig hverdag. Men først og fremst skal hun skape trygghet for alle gjennom en uvanlig periode.

Cathrine Halstensen, HR-sjef på DNS.

23. august 2023

Menneskene

  • Cathrine Halstensen er HR-sjef på DNS. Hennes rolle er å bidra til å endre og utvikle organisasjonen, og sammen med ledergruppen og prosjektgruppen ivareta alle ansatte. 
  • Hun påpeker viktigheten av å jobbe godt med internkommunikasjon under moderniseringen, informere underveis i alle kanaler slik at alle har mulighet til å forstå hva som skjer og er forberedt på endringene som kommer. 
  • Det er viktig for HR-sjefen å være tett på og lytte. De ansatte må oppleve at de får kontakt, og at man er tilgjengelig.  - Vi skal bruke all den kompetansen vi har for å gi teateret et løft.

– Moderniseringen er tidenes mulighet for å komme gjennom en endringsprosess med positivt fortegn. Det er fantastisk at vi nå får et tilgjengelig teater som blir godt å jobbe i og kan tilby gode teateropplevelser for alle. Min rolle er å bidra til å endre og utvikle organisasjonen, og sammen med ledergruppen og prosjektgruppen ivareta alle ansatte. Jeg har også en drøm om å digitalisere arbeidsoppgaver som i dag er manuelle, slik at vi blir mer effektive og får mer tid til å gjøre andre ting, sier Cathrine.

Godt trent

Samtidig er hun vel vitende om at endringsprosesser ikke alltid skaper jubel i organisasjonen. Noen gleder seg, mens andre blir urolige eller stiller spørsmål ved endringen. Teateret går inn i en fase der tøffe avgjørelser og viktige valg skal tas. Det vil det kreve mye av både ansatte og ledere, men Cathrine ser også store muligheter for å lære.

– Vi jobber i et hus med mye kompetanse, og alle ønsker seg trygghet og struktur, men er det noen som er vant til å snu seg rundt, er det jo folk i et teaterhus! Hver høst er det nye mennesker og nye produksjoner og problemstillinger som må håndteres, så endringer er organisasjonen godt trent i å håndtere. Du er nødt til å være tilpasningsdyktig når forutsetningene for jobben du skal gjøre endrer seg hele tiden, og vi kommer til å lære mye av dette prosjektet, sier Cathrine som er utdannet pedagog og veileder, og har tatt ledelsesfag etter at hun begynte å jobbe.

Skape trygghet

Moderniseringsprosjektet går bredt ut med åpenhet, involvering og brukermedvirkning. Disse tre nøkkelordene er grunnleggende for å skape trygghet og få de ansatte til å føle eierskap til prosessen, og ikke minst resultatet når den tid kommer.

– Det er utrolig viktig å informere underveis, i alle kanaler, slik at folk har mulighet til å forstå hva som skjer og er forberedt på endringene som kommer. Alt som gjøres, skrives og sies ligger åpent, og alle ansatte er involvert og har muligheten til å bli hørt. Alle innspill blir tatt på alvor og ingen spørsmål er for dumme, sier Cathrine.

Tett på

Selv har hun mål om å være tilgjengelig, være med på leseprøver og premierer, og oppsøke kollegene der de jobber, enten det er i verkstedene i Simonsviken eller i teaterbygningen.

– Det er viktig for meg å være tett på og lytte. Folk må oppleve at de får kontakt, og at du er tilgjengelig. Det kommer jeg til å være. Jeg er veldig positiv og optimistisk til dette prosjektet. Det vi skal gjøre med moderniseringen er historisk. Vi skal få bruke all den kompetansen vi har for å gi teateret et løft. Vi har en tipp topp teatersjef, fantastiske kunstnere og får et moderne bygg. Alt skal ligge til rette for at vi skal åpne med et smell!