Eldre mann med kort, halvgrått hår på sidene. Kort skjegg, blå øyner og markerte briller. Portrettfoto. m

Et sceneteknisk puslespill

Det scenetekniske arbeidet som skal utføres under moderniseringen av DNS er et intrikat puslespill. Sceneteknisk rådgiver Torsten Nobling fra AIX Arkitekter skal bidra til å få brikkene til å passe sammen.

Sceneteknisk rådgiver Torsten Nobling, AIX Arkitekter.

27. juni 2023

Universell utforming

  • Oppgraderingen av de scenetekniske installasjonene på DNS er omfattende. De nyeste er fra 1995. 
  • Torsten Nobling fra AIX Arkitekter har lang fartstid i bransjen og fungerer som sceneteknisk rådgiver for prosjektet.
  • Løsningsforslagene Torsten presenterer må koordineres med teaterets egne fagfolk, og han bidrar med informasjon som rådgiverne trenger for å kunne dimensjonere systemet for teaterbruk.

 

Å bygge om de scenetekniske installasjonene ved DNS, er et omfattende prosjekt. De nyeste installasjonene er fra 1995. Kravene til et teater er annerledes i dag enn i forrige århundre, både kunstnerisk og med tanke på økt fleksibilitet, bedre arbeidsmiljø og HMS.

– Når vi kommer inn i slike prosjekter, har gjerne behovet for forandringer eksistert i mange år, så det er på høy tid å gjøre noe med det. Nå jobber vi tett sammen med teaterets prosjektledelse og fagfolk, og de ulike rådgiverne som alle har sine perspektiver og innfallsvinkler. Dette er et teamarbeid, sier Torsten.

Tiårs erfaring
Han har jobbet med teaterprosjekter i Norden i flere tiår.

Nybygget til Trøndelag teater var den første jobben han var involvert i på norsk jord. Det var i 1993. Siden har han blant annet utført sceneteknisk arbeid ved kulturhuset Kilden i Kristiansand og ved Hålogaland teater. Han har vært engasjert ved Nationaltheatret i Oslo siden 2005 og for tiden jobber han med det samiske nasjonalteatret i Kautokeino. Torsten har også vært scenemester ved Stockholms teater og teknisk sjef ved Uppsala stadsteater, og kjenner teatermiljøet fra innsiden.

Skisseprosjekt
Ved DNS er han i gang med et skisseprosjekt som beskriver det overordnede behovet, men foreløpig ikke detaljene i hvordan det skal utformes.

– Først må vi forstå hva kunstnerne ønsker, så må vi presentere en balansert tolkning av ønskene og få aksept for disse. Når vi går i gang, må vi være enige slik at våre forslag kan forankres i organisasjonen.

Koordinering
Løsningsforslagene Torsten presenterer må koordineres med teaterets egne fagfolk, og han bidrar med informasjon som rådgiverne behøver for å kunne dimensjonere systemet for teaterbruk. Det omfatter tekniske installasjoner, ikke bare på scenen, men også ventilasjon, elektrisitetsbehov og lyssystemer. Med to-tre forestillinger samtidig og daglig omrigging av scenen fra prøver til forestilling, må han også finne gode løsninger for lagringsplass.

– Vi forklarer hvordan det scenetekniske fungerer og opererer som en slags tolk mellom de ulike fagene. Elektrorådgiverne må beregne og tilpasse strømtilgangen til behovet. VVS-rådgiverne må få ventilasjonsanlegget til å fungere når salen er tom og når den er full, men først og fremst arbeider vi sammen med arkitekten og prosjektledelsen. Vi forsøker å gjøre det så billig som mulig.

Et fantastisk hus
En teaterscene er ikke som andre arbeidsplasser. Utstyret er tungt, og beveger seg der scenefolkene arbeider. De arbeider i mørket og gjerne i høyden, det er ofte trangt og det skal være stille. Tungt utstyr blir løftet og senket over skuespillerne. Det er nok av risikoelementer i spill.

– DNS er en nasjonalscene på linje med store statsteatre. Det er et fantastisk hus, med en klassisk tysk konfigurasjon som er veltenkt fra begynnelsen. Det er en tradisjon som er verd å ivareta, men det er lenge siden det ble rehabilitert og vi må tilpasse oss arbeidsmiljøkrav og sikkerhetskrav som ikke fantes før i tiden. Det er et puslespill, men det hindrer oss ikke fra å ha store ambisjoner, sier Torsten.